Bavoirs_008

 

 

Bavoirs_011   Bavoirs_017

 

Une baleine

 

 

Bavoirs_009    Bavoirs_018

 

Un bouton feuri

 

 

Bavoirs_010   Bavoirs_019

 

Une grenouille pour Gianni